Priča o radiju YU … jedinstvena kao i sam grad Novi Pazar. Kao prva nezavisna radio stanica u Sandžaku i široj regiji Srbije, osnovana je 10.10.1995. godine pod pokroviteljstvom muzičke kuće “Melos” iz Kraljeva.
U to vreme naši radio talasi su pokrivali grad Novi Pazar mono signalom, a program je realizovan sa jako oskudnom tehnikom. Leta 2000. godine, YU radio dobija nove vlasnike i tada dolazi do kompletne izmene, kako tehnike, tako i same koncepcije programa muzike i poslovne politike. Za vrlo kratko vreme postaje najpopularnija, a time i najslušanija radio stanica u Novom Pazaru. Tada uspostavljena programska šema, koja se sastojala od 19 sati muzičkih hitova, oko 3 sata ekonomsko-propagandnih poruka i oko 2 sata najaktuelnijih zbivanja u Novom Pazaru, zemlji i svetu, nije se promenila do danas. Veliku slušanost radio YU, zavredio je isključivo kvalitetom muzike, snimanja i emitovanja radio reklama. Posebno ističemo značajne poslovne uspehe koje su ostvarili naši komitenti na tržištu Sandžačke regije. Prosečan broj komitenata koji koristi reklamne usluge radija YU je oko 300 godišnje. Kao svojevrsno osveženje u novopazarskom etru, radio YU je prvi pružio mogućnost slušaocima da direktno telefonskim pozivom
(020 331 580) učestvuju u kreiranju programske šeme izražavajući svoje muzičke želje, kritike, čestitke i druge poruke putem radio talasa. Radio YU prosečno beleži oko 200 poziva dnevno i oko 500 poruka. Signalom pokriva prostor grada Novog Pazara sa preko 100.000 stanovnika. Rad se zasniva isključivo na vlastitim prihodima od emitovanja radio reklama. Zahvaljujući dobrim poslovnim rezultatima YU radio raspolaže savremenom radio opremom, kako u emisionoj režiji, tako i u vlastitom studiju za snimanje i radio produkciju. Oni koji poslovno pobeđuju – koriste marketing usluge najslušanijeg radija YU, zato i VI koristite snagu naših radio talasa na: 107.1 MHz FM STEREO.

Od 2013. program radija YU direktno na internetu od 0-24h na adresi www.yuradio.net
i preko
Novopazarskog sajta - www.novi-pazar.net
 
 

 

 

 

 

 

ALL RIGHTS RESERVED © 1995/2016. YU RADIO |  WEB DESIGN #NPNET